Focus 2014 – DIVADLO bez hranic

25 let od pádu železné opony

od 18. do22.června 2014, Leopoldschlag/ Horní Rakousko

Focus je mezinárodní amatérský divadelní festival Rakouska, který se od roku 1978 koná každé dva roky a letos již po páté v Horním Rakousku ve dnech 18. až 22.června 2014 v Leopoldschlagu.

Pořadatelem je Hraniční scéna Leopoldschlag společnš s Amatérským divadlem H.Rakouska a Zemským spolkem amatérského divadla.Vůdčí myšlenkou je uplynulých 25 let od pádu železné opony a pozvánkou k otevřenému setkání na dvanácti představeních festivalu. Festival chce stavět mosty,které povdou ke kulturní výmšně a tím přispěje po pádu fyzických hranic k překonání i “hranic v hlavě”.

Divadlo bez hranic vyvolalo velkolepý ohlas: přihlásilo se 34 skupin z 18 různých zemí z Norska, Nšmecka, Polska, Česka, Ukrajiny, ale i z Francie, Italie a Izraele.

Porota zasedala,výběr účastníku není dosud znám. Aby se tyto čtyři dny staly velkolepou akcí pro nás,naše hosty i zciziny,je nutné vykonat mnoho práce a obec Leopoldschlag bude intensivně pracovat na rozsáhlém programu se scénami v přírodě,na výstavách,ohňostroji na nedělním představení a na tom,aby celkový výsledný dojem byl příznivý.

Smíme se těšit na festival a v každém případě je jisté,že FOCUS 2014 DIVADLO bez hranic bude bohatý a pestrý festival pro všechny!